Publikované digitální učební materiály

Vybraný předmět: Dějepis

Vybraný okruh: Novověk a 20. století

VY_32_INOVACE_501

Husitství

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_508

Osvícenství

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_510

VFBR a napoleonské války

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_502

Jagellonci

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_509

Revoluce a politické změny

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_513

Umění 19. a 20. století

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_503

Zámořské objevy

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_504

Humanismus a renesance

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_512

Průmyslová a tech. revoluce

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_514

Velmoci 19. století

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_511

Rakousko do 19.století

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_515

1.světová válka

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_505

Reformace a protireformace

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_506

30letá válka a její důsledky

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_516

1.ČSR

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_519

2.světová válka

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_518

Fašismus a komunismus

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_520

Studená válka

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_517

Meziválečné období

Spustit cvičení

VY_32_INOVACE_507

Baroko a klasicismus

Spustit cvičení